پارس بوک

آپلود کتاب های شما برای قرار گرفتن در سایت پارس بوک

1 - قبلا از ارسال حتما فایل کتاب را فشرده کنید تا حجم آنها تا حدودی کاهش یابد
2 - توضیحات مختصری در رابطه با کتاب ارسالی در فیلد توضیحات درج نمایید
3 - در صورتی که کتاب شما از چند فایل تشکیل شده، همه فایل ها را در قالب یک فایل zip ارسال نمایید
4 - حدکثر حجم فایل کتاب تا 5 مگابایت میتواند باشد

نام نویسنده :